Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Asigurăm realizarea unui învățământ dinamic și performant, adaptat la spațiul războiului cibernetic, folosind mijloace moderne din domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și apărării cibernetice.

Învățământ, Instruire și Perfecționare

Ne asumăm formarea și perfecționarea militarilor în domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și apărării cibernetice, asigurându-le cunoștințe științifice și tehnice pentru a contribui la progresul tehnologic al Armatei Române și al Societății Românești.

eLearning

Învățământul la distanță permite extinderea sălilor de curs în exteriorul instituției noastre.

Publicații

Se elaborează Revista Comunicațiilor și Informaticii, acte normative specifice, manuale.

Tehnică Modernă

În procesul de instruire și învățământ se folosește tehnică de ultimă generație.

Dezvoltare și Perfecționare

Există o preocupare permanentă pentru dezvoltarea capabilităților în armă.

Cursuri de Formare Inițială și Continuă

Oferta de cursuri cuprinde cursuri de formare inițială, carieră și specializare.

Exerciții militare

Exercițiile militare contribuie la formarea și perfecționarea elevilor și cursanților.
Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică se subordoneză Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii. Formează și perfecționează resursa umană din Ministerul Apărării Naţionale și din alte instituţii cu atribuţii în domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației și apărării cibernetice.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare