Maiștri Militari


Maiștrii militari reprezintă categoria de personal militar care îndeplinește funcții de conducere/comandă a unor structuri tehnice de suport logistic sau funcții de execuție. Aceștia dețin compentențele necesare de utilizare, administrare, întreținere și reparare a armamentului, tehnicii și materialelor din dotare, în vederea asigurării operativității acestora.
Formarea maiștrilor militari se realizează prin programe de studii postliceale cu durata de 2 ani numai pe filiera directă, pentru categoriile de forțe ale armatei, elevii fiind înmatriculați în școliile militare.Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, organizează pentru maiștri militari, filiera directă:
**** Programul de pregătire de specialitate desfășurat în anul II de studiu pentru toate specializările din arma comunicații și informatică;
**** Cursul de carieră pentru maiștri militari clasa a III- a, clasa a II-a și clasa a I-a;
**** Cursuri de perfecționare/specializare în arma comunicații și informatică.
Maiștri militari aflați în a doua parte a carierei se pot specializa în activitatea de stat major și de management executiv al activităților din armele, serviciile și domeniile funcționale ale armatei. De asemenea, în anumite condiții, pot trece în corpul ofițerilor.


Legislație:
**** Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare
****Ordinul Nr. M 30/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare