Strategia Națională Anticorupție

În instituție sunt puse în aplicare prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 583/2016 și Ordinului ministrului apărării naționale Nr. M.13/2017, realizăm anual autoevaluarea nivelului de utilizare și de eficiență a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției. Astfel, este pus în aplicare planul propriu de integritate și sunt stabilite prin fișa postului atribuțiile persoanelor desemnate conform normelor în vigoare.


 

Linia verde anticorupţie – 0800.806.806 a fost lansată odată cu operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie, respectiv la data de 31 octombrie 2005 şi s-a dovedit un instrument de lucru foarte util în relaţia cu cetăţenii.
Linia verde anticorupţie a M.A.I. are două componente:

  • un telefon direct – 0800.806.806
  • o căsuţă vocală care preia solicitarea venită din Call Center  – În cazul în care linia telefonică este ocupată.

Programul de lucru este permanent.


Legislație:
**** Hotărârea Guvernului Nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020
**** Ordinul ministrului apărării naționale Nr. M.13/2017 pentru aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020 în cadrul Ministerului Apărării Naționale

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare