Cadre militare în rezervă

Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură formarea și dezvoltarea profesională a rezerviștilor voluntari prin parcurgerea următoarelor tipuri de programe de instruire/cursuri:
a)programe de instruire inițială;
b)programe de instruire pe timpul derulării contractului;
c)cursuri de perfecționare/specializare, pentru actualizarea cunoștințelor/deprinderilor dobândite pe timpul îndeplinirii serviciului militar;
d)cursuri de carieră necesare dezvoltării profesionale și avansării în carieră.
Cadrele militare se pot afla în rezervă, când nu ocupă o funcție militară, dar întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi chemate să îndeplinească serviciul militar ca rezerviști concentrați sau mobilizați, iar la nevoie, în calitate de cadre militare în activitate;
Rezerviștii voluntari reprezintă personalul selecționat pe bază de voluntariat, care consimte, printr-un contract individual pe durată determinată, să încadreze funcții în statele de organizare ale structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale.


Legislație:
**** Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
**** Legea nr 270/2015 privind Statul Rezerviștilor Voluntari;
**** Ordinul SMAp 76/2019 privind instruirea rezerviștilor voluntari.

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare