Ofițeri


Ofițerii reprezintă corpul de elită al Armatei României. Ofițerii sunt militarii care au absolvit studii universitare și îndeplinesc funcții cu atribuții de comandă/conducere sau de execuție.
Succesiunea etapelor de evoluție în carieră și dezvoltare profesională precum și a stagiului efectiv în gradele de ofițer variază în funcție de performanțele și potențialul fiecăruia, de experiența dobândită și pregătirea acumulată pe timpul serviciului militar, precum și de nevoile instituției militare. Formarea ofițerilor se realizează în cadrul academiilor categoriilor de forțe.
Pentru ofițerii formați pe filiera directă, în arma comunicații și informatică, Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică participă la desfășurarea planului de învățământ sub coordonarea curriculară a Academiei Forțelor Terestre, prin desfășurarea Modulului de perfecționare a instruirii de specialitate, baze tehnice și baze tactice ale armatei.Cooperarea interinstituțională se realizează atât la nivel curricular, cât și la nivel administrativ, cele două înstituții desfășoară activități într-un campus integrat de instruire.
Formarea continuă se realizează în cadrul școlii de instruire prin:
**** Cursuri de carieră:
        *** Curs avansat
        *** Curs de stat major
**** Cursuri de perfecționare/specializare.

Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică asigură pe baza planului de școlarizare stabilit de DGMRU formarea inițială pe filiera indirectă a ofițerilor în arma comunicațiilor și informaticii. Selecția și admiterea se realizează pe baza instrucțiunilor și metodologiilor în vigoare.


Legislație:
**** Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare
**** Ordinul Nr. M 30/2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind recrutarea, selecția, formarea profesională și evoluția în cariera militară în Armata României

 

©2024 Școala de Instruire pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică

Căutare